Haqqımızda

İstifadənizə verdiyimiz Finrep.org portalı təşkilatların illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının vahid portalda  dərc edilməsi məqsədi ilə yaradılmışdır. Siz bu xidmətdən istifadə etməklə təşkilatınızın illik maliyyə hesabatlarını dərc etdirə bilərsiniz.